Kleń Wkry 2017 – Regulamin i Opłaty

Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe “Kleń Wkry 2017”

!!! ZMIANA REGULAMINU - zaznaczona na czerwono !!!

Wpisowe wynosi 90,-PLN od osoby i jest uiszczana przelewem na numer konta najpóźniej do dnia 17 kwietnia i jest ostatecznym potwierdzeniem zapisu na zawody maksymalnej liczby 150 zawodników:

06 1240 1040 1111 0010 7176 1731

 PKO SA. III O. W-wa

Osoby nieobecne na zawodach nie otrzymają zwrotu wpisowego. Pierwszeństwo startu mają osoby jakie dokonały przelewu.

 1.  Kwota ta przeznaczona jest na posiłek oraz nagrody. Każdy z zawodników zwolniony jest z opłaty za wędkowanie bez względu na przynależność do Okręgu PZW. Każdy z uczestników, musi jednak posiadać kartę wędkarską.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie, obowiązuje zakaz zabierania ryb, grożący dyskwalifikacją.
 3. Gatunkami punktowanymi są: Kleń, Jaź i Okoń  zgodnie z zasadami Sportu Kwalifikowanego PZW:  Kleń 100 pkt za wymiar + 50 pkt za każdy centymetr / Jaź 80 pkt za wymiar + 20 pkt za każdy centymetr / Okoń 1 pkt. za każdy centymetr;
 4. Wymiary ochronne ryb zgłaszanych: Kleń, Jaź od 30cm; Okoń od 18cm
 5. Górne wymiary ochronne ryb nie obowiązują.
 6. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Zaokrąglanie w górę nie dotyczy ustalonych wymiarów ochronnych.
 7. Wymiary ryb do kart należy wpisywać z dokładnością do 1mm.
 8. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.
 9. Ilości złowionych wymiarowych ryb wpisywanych do kart startowych nie jest ograniczona i nie podlega dziennym limitom Regulaminu Połowu na Wodach Okręgu Ciechanowskiego lub RAPR.
 10. Przy jednakowej sumie punktów, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
 11. Ryby mierzone i wpisywane do kart startowych będą tylko i wyłącznie przez sędziów, a wpisany wymiar zostaje potwierdzony podpisem zawodnika .
 12. Każda ryba punktowana musi być zmierzona i niezwłocznie wypuszczona do wody.
 13. W przypadku nieobecności sędziego lub w czasie oczekiwania na jego przybycie, ryba musi cały czas przebywać w wodzie w głębokim podbieraku lub siatce. Ryby martwe lub nie mogące odpłynąć nie będą zaliczone.
 14. Ryby mierzone będą na matach z miarką przygotowanych przez organizatora i przekazanych każdemu z zawodników.
 15. Każda ryba punktowana musi być zmierzona i sfotografowana na tej macie, a wyniki wpisane do karty startowej. O wiarygodności wpisów, oraz wypuszczeniu żywej ryby do wody musi świadczyć dodatkowy, czytelny podpis i  numer startowy innego wędkarza obecnego przy mierzeniu i wypuszczeniu ryby oraz NAGRANY FILM z widoczną matą!
 16. Ryby punktowane nie będą brane pod uwagę bez wyraźnej fotografii na macie organizatora potwierdzającej jej złowienie w czasie zawodów oraz filmu z wypuszczenia  żywej ryby do wody z widoczną matą. Ryby mogą być przetrzymywane chwilowo (do czasu pomiaru i potwierdzenia przez innego wędkarza) w siatkach lub głębokich podbierakach, po czym muszą być jak najszybciej wypuszczone do wody
 17. Zgodnie z przepisami Okręgu Ciechanowskiego w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje na wszystkich wodach nizinnych zakaz połowu na przynęty spinningowe dłuższe niż 5 cm:
  W domyśle przepis ten umożliwia połów na przynęty sztuczne dedykowane w szczególności okoniom, kleniom i jaziom, a wyklucza połów na przynęty sztuczne dedykowane w szczególności szczupakom, sandaczom i boleniom (z reguły większe niż 5-8 cm). Zgodnie z tą opinią, biorąc pod uwagę różnorodność oznakowań producentów, przyjmuje się:
  1. Długość woblera wyznacza długość samego korpusu (bez steru, kotwiczek i metalowych oczek)
  2. Długość pozostałych sztucznych przynęt wyznacza się od początku przynęty (np. główki jigowej, drucianego oczka obrotówki itp.) do końca najdalszego elementu (np. kotwiczki) - trzymając swobodnie w powietrzu przynętę.
 18. Zawody trwają 7 h od ustalonej godziny podczas zbiórki.
 19. Moment rozpoczęcia łowienie uwzględni 20 min. na dojazd/dojście do łowiska /sektora.
 20. Po wyznaczonym zakończeniu łowienia, zawodnicy mają 20 min. na dotarcie do miejsca zbiórki i zdania kart startowych.
 21. Zawody rozgrywane będą na odcinku rzeki, które wyznaczą mosty w: Bolęcinie (od mostu w dół rzeki – powyżej niego obowiązuje zakaz łowienia) do mostu kolejowego na rzece Wkrze we wsi Popielżyn Zawady włącznie z 100m odcinkiem poniżej niego  do mostu Drogowego na rzece Wkrze we wsi Borkowo  włącznie z około 400m odcinkiem do starej grobli. Mosty te wyznaczające strefę w której będzie można łowić ryby.
 22. Zawodnicy mogą dowolnie poruszać  po obu brzegach przemieszczając się w górę i w dół rzeki.
 23. Dopuszcza się poruszanie autem po wyznaczonej strefie zawodów.
 24. Po upływie wyznaczonego czasu punkty zawodników z kart nie zdanych w wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę.
 25. Puchary otrzyma trzech najlepszych zawodników
 26. Dodatkowy puchar/statuetka dla łowcy największego Klenia zawodów
 27. Dodatkowy puchar/statuetka dla łowcy największego Okonia zawodów
 28. Dodatkowy puchar/statuetka dla łowcy największego Jazia zawodów
 29. Prawo startu mają osoby pełnoletnie
 30. Możliwość łowienia po obu stronach rzeki
 31. Odstęp od wędkarza do wędkarza może być zmniejszony za zgodą ich samych, poniżej regulaminowej odległości 50m łowiąc z brzegu jak i brodząc.
 32. Możliwość brodzenia w woderach lub spodnio butach ze szczególnym zachowaniem zasad fair play oraz koleżeńskiej atmosfery.
 33. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć  i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych i czasopismach w formie foto-video relacji z zawodów.