Regulamin Okręgu Ciechanowskiego

Regulamin połowu ryb obowiązujący na wodach

Okręgu Ciechanowskiego od 1 stycznia 2017r.

* Okoń nie posiada wymiaru ochronnego i limitu ilościowego na odcinku górskim rzeki Wel,

** Płoć nie posiada wymiaru ochronnego na jeziorach.

1. Połów ryb łososiowatych na wszystkich wodach Okręgu Ciechanowskiego dozwolony tylko na przynęty sztuczne.

2. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje na wszystkich wodach zakaz połowu na żywą i martwą rybę oraz przynęty spinningowe dłuższe niż 5 cm.

3. Połów ze środków pływających jest dozwolony:

  • na jeziorach: Lidzbarskie, Rybno, Zarybinek, Gronowo, Zakrocz, Wlecz, Jeleń, Moczydło, Hartowieckie, Piaseczno Duże, Zwórzno w okresie od 01 maja do 15 grudnia,
  • na jeziorach: Tarczyńskie, Grądy w okresie od 01 czerwca do 15 grudnia,

4. Zakaz połowu ryb metodą trollingową na jeziorze Zarybinek

5. Całkowity zakaz połowu ze środków pływających na jeziorze Piaseczenko (Piaseczno Małe), wyrobisku Grabówiec oraz rzece Wel w obwodach rybackich nr 2, 5, 7, 9.

6. Całkowity zakaz połowu ze środków pływających na jeziorach w nocy (1 godz. po zachodzie słońca i 1 godz. przed wschodem słońca).

7. Połów ryb przy użyciu jako przynęty, żywych i martwych ryb oraz ich części dozwolony jest wyłącznie na jedną wędkę. Powyższe nie wyklucza połowu na drugą wędkę, metodą spławikową lub gruntową przy użyciu innych niewymienionych wyżej przynęt.

8. Zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziornej.

9. Całoroczny zakaz połowu ryb w obrębie ochronnym„Szyjki”obejmującym kanał przepompowni Cukrowni Glinojeck do ujścia do rzeki Wkra.

10. Zakaz połowu ze środków pływających na Zalewie Ruda w terminie od 15 grudnia do 31 maja.

11. Zakaz połowu ryb na zimowisku na rzece Wkra w miejscowości Strzegowo w terminie od 1 października do 31 marca. Zimowisko obejmuje odcinek rzeki od 100 m poniżej do 50 m powyżej, istniejących urządzeń piętrzących.

12. Zakaz połowu ryb na rzece Sona od piętrzenia w miejscowości Zasonie do jej ujścia do zalewu Nowomiejskiego w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

13. Zakaz połowu ryb na rzece Wkra od elektrowni wodnej w Bolęcinie do mostu drogowego w Bolęcinie w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia.

14.  Zakaz połowu ryb ze środków pływających na odcinku rzeki Wkra od hotelu w miejscowości Łazy do mostu drogowego w miejscowości Brydnice w okresie od 1 listopada do 31 marca.

15. W okresie od 1 listopada do 1 marca na rzekach nizinnych, limit dobowy zabranych ryb wynosi trzy kilogramy, w pozostałym okresie pięć kilogramów. Złowienie odpowiednio okazu trzy i pięciokilogramowego wyczerpuje limit dobowy.

16. Na jeziorach i pozostałych wodach stojących łączne złowienie, niezależnie od gatunku, 5 kg ryb lub okazu powyżej 5 kg wyczerpuje limit dobowy.

17. Wędkarz jednorazowo może przetrzymywać w sadzu taką ilość złowionych ryb jaką określa limit dobowy.

18. Pozostałe zasady połowu określa aktualny Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Szczegółowe zasady połowu na wodach górskich

1. Połów ryb odbywa się na przynęty sztuczne, wyłącznie metodami: spinningową lub muchową za wyjątkiem odstępstw zawartych w punkcie 8.

2. Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk albo kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach.

3. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.

4. Obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania pstrągów, troci, lipieni, brzan oraz świnek.

5. Złowione gatunki ryb wymienione w punkcie 4, muszą być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczone z powrotem do łowiska.

6. Od 1 września do 31 grudnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodami spinningowymi oraz na streamery.

7. W okresie od 1 listopada do 15 kwietnia obowiązuje zakaz brodzenia w oznakowanych miejscach (tarliska).

8. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się na odcinku od mostu drogowego na trasie Lidzbark – Brodnica do ściany lasu, połów na przynęty roślinne.

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Ciechanowskiego PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.org.pl/18

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.