Płoć

PŁOĆ

Wymiar: 39 cm

Imię, Nazwisko: Paweł Popin

Miejsce: Idzikowice 01.04.2014

Metoda: Przepływanka z przytrzymaniem

Opis: Płoć wzięła w samo południe na białe robaki.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.