Sposób na Zimowe Okonie z Martwej Wisły – Spinning, DropShot