Regulamin

Rekordy - to dział poświęcony rekordowym rybom złowionym tylko i wyłącznie w rzece Wkrze z kilkoma wyjątkami... Każdy może zgłosić nowy rekord danego gatunku, przesyłając do redakcji zdjęcie wędkarza z rybą i samej ryby na tle miarki. Dokładne kryteria zgłaszania nowych rekordów są opisane w poniższym regulaminie:

Regulamin zgłaszania nowych rekordów

Celem publikowania  rekordowych ryb jest propagowanie sportowego wędkarstwa poprzez zachęcanie Czytelników do wędkowania, mierzenia złowionych ryb i wypuszczania ich z powrotem do naturalnego środowiska.

§ 1

Ryby zgłoszone do rekordu mogą być złowione w rzece Wkrze jej dopływach (np. Sona, Raciążnica, Płonka, itd...) i Zalewie Nowe Miasto.

§ 2

Nie są brane pod uwagę fotografie ryb zrobione poza łowiskiem (na tle domu i innych zabudowań lub w pomieszczeniach zamkniętych, itp. ), a tym samym izgłoszenia.

§ 3

Zgłoszenia należy przesyłać do redakcji poprzez pocztę mailową, wraz ze zdjęciami jako załączniki do e-mail, na adres: wkra@wkrafishing.pl

W tytule wiadomości mailowej należy wpisać: "Rekordy Wkry" - oraz imię i nazwisko

§ 4

Należy zgłosić rekordową rybę złowioną w danym roku, do końca stycznia następnego roku. Decyduje data wysłania, na adres mailowy Redakcji.

§ 5

Zgłoszenie musi zawierać:

1. Co najmniej 2 wyraźne zdjęcia, na podstawie których można zidentyfikować gatunek i długość ryby. W tym jedno zdjęcie Wędkarza z rybą (zrobione na łowisku !!!), zaś drugie - ryby widocznej w całości z miarką rozciągniętą obok niej na równym podłożu.

2. Na zdjęciu nie mogą się znajdować osoby postronne, zaś rybę należy trzymać przy tułowiu.

3. Dokładny opis  zawierający następujące dane:

 •  gatunek ryby;
 •  długość ryby w centymetrach (podany z dokładnością do 1 cm);
 • data połowu: dzień, miesiąc, rok;
 • łowisko: nazwa akwenu i miejsca (np. Wkra w Sochocinie);
 •  metoda połowu, przynęta;
 •  informacja, czy ryba została wypuszczona z powrotem do łowiska (tak/nie);
 •  dane łowcy zgłaszanej ryby: imię, nazwisko, adres (miejscowość z kodem  pocztowym), telefon kontaktowy, e-mail;
 •  wiek wędkarza
 • oraz dołączone oświadczenie o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu "Rekord w Długości Ryby" zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz, 883 z roku 1997). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych"

Wędkarz może też dołączyć do zgłoszenia inne informacje uwiarygodniające połów: dokładny opis miejsca i czasu połowu, szczegółowy opis sprzętu i przynęty, opis brania i holu ryby, sposób prowadzenia przynęta,  pogody w dniu połowu, godzinę połowu,  itp.

§ 6

Zdjęcia oraz wszelkie inne materiały przesłane na adres Redakcji nie podlegają zwrotowi osobą zgłaszającym rekordowe ryby.

§ 7

Redakcja nie przyjmuje i nie uwzględnia zgłoszeń ryb:

 •  złowionych z naruszeniem prawa;
 •  złowionych na innych wodach niż rzeka Wkra jej dopływy lub Zalew Nowe Miasto
 •  zahaczonych poza obrębem głowy;
 •  brzan, szczupaków, sandaczy, sumów, boleni, miętusów, węgorzy, okoni, które nie zostały wypuszczone żywe z powrotem do łowiska (w którym zostały złowione).

§ 8

Redakcja ma prawo w każdym czasie unieważnić rekord w wypadku stwierdzenia, że zgłoszona ryba została złowiona z naruszeniem prawa lub niniejszego Regulaminu.

§ 9

Pełna lista "Rekordów  w Długości Ryby złowionej w rzece Wkrze" będzie umieszczana na stronie internetowej "Wkra Fishing". Osoba zgłaszająca rekordową rybę wyraża zgodę na opublikowanie swego wizerunku, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku.

§ 10

Przesłanie zdjęć przez wędkarza, zgodnie z  Regulaminem, upoważnia Redakcję do korzystania i publikacji tych zdjęć bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904), w szczególności poprzez ich utrwalenie, zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera, publikację na stronie internetowej "Wkra Fishing", bez prawa Uczestnika do odrębnego wynagrodzenia.

§ 11

Zgłoszenie rekordowej ryby oznacza jednocześnie akceptację przez osobę zgłaszającą treści niniejszego Regulaminu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.