Historia na Haczyku Szybkość Poszczególnych Warstw Wody

Historia na Haczyku Szybkość Poszczególnych Warstw Wody

W książce Wacława Strzeleckiego "Wędkarstwo Rzeczne" z 1985r. wydanej przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne znajduję się bardzo ciekawy fragment, z którego możemy się dowiedzieć, jak szybko płyną poszczególne warstwy wody w rzece, patrząc na przekrój osiowy koryta.

"(...) najszybciej pędzi warstwa znajdująca się gdzieś na 1/6 głębokości pod zwierciadłem wody. Nieco wolniej płynie warstwa powierzchniowa, a najwolniej - przydenna. Ta ostania trze się o nierówności dna, wytraca  energię ruchu, przy samym zaś dnie powstaje cienka warstewka wody wręcz stojąca. (...) Występuje ona nawet w wartkich potokach górskich. "

 Patrząc natomiast na rzekę z góry, możemy wyróżnić również klika prędkości nurtu, w zależności od odległości do brzegu.


 "(...) Woda w nurcie płynie najszybciej jego środkiem, a najwolniej po bokach. Podobnie dzieje się w każdej warstwie poziomej (...)"

Dwa przekroje rzeki, pokazują jakie względem szybkości nurtu, najlepsze miejsca do przebywania i pobierania pokarmu mogą zajmować ryby. W dużym uproszczeniu okazuje się, że optymalne są strefy przybrzeżne, strefa przydenna i powierzchniowa. Najgorsze warunki ryby znajdują w głównym nurcie od 2/3 do 1/2 głębokości wody (mierząc od lustra wody). Oczywiście w tych założeniach nie uwzględniamy przeszkód (filary mostów, kamienie, konary zatopionych drzew itp.) dających rybom schronienie przed nurtem.

Z pozoru bardzo oczywiste fakty, jednak czy wielokrotnie o tym nie zapominamy przy typowaniu miejsca, w  jakim mamy zamiar łowić dany gatunek ryby...

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.