O Rzece Wkra

Rzeka Wkra

posiada swoje źródło w okolicach miasta Nidzica i dalej płynąca przez północno-wschodnią Polskę, znajduje ujście w prawobrzeżnej Narwi w okolicach  Nowego  Dworu  Mazowieckiego i miejscowości  Pomiechówek. Długości jej wynosi 249,1 km, a powierzchnia dorzeczy obejmuje obszar 5322 km2. Jest bardzo czystą rzeką o charakterze nizinnym, płynącą  głównie przez kręte tereny łąkowe, od czasu do czasu zmieniające się w lasy porastające nawet kilkumetrowe burty. Atrakcyjności dodają jej liczne  jazy, elektrownie i młyny (czynne lub zniszczone),  kamieniste bystrza i malownicze, złociste płycizny niekiedy poprzecinane różnej wielkości wysepkami.

Głównymi  gatunkami ryb jakie występują na większości  odcinków Wkry, są:  boleń, brzana, leszcz, kleń, jaź, szczupak, okoń, płoć, certa, świnka, ukleja i kiełb.

Pozostałością po dawnych podziałach administracyjnych jest różnorodne nazewnictwo poszczególnych odcinków tej rzeki. Mianowicie w górnym biegu od źródeł do ujścia Szkotówki nosi nazwę Nida. Środkowy bieg w okolicach Działdowa od ujścia Szkotówki do ujścia Swojęcianki to  Działdówka. Natomiast dolny bieg  od ujścia Swojęcianki do ujścia do Narwi to Wkra. Dodatkowo we wsi Nowy Dwór, Wkra rozwidla się do dorzecza rzeki Wel.

Wśród dopływów rzeki Wkry należy wymienić:

. Szkotówka (P)
. Luta (L)
. Mławka (L)
. Topielica (L)
. Wisiołka (L)
. Rosica (L)
. Łydynia (L)
. Raciążnica (P)
. Płonka (P)

. Sona (L)
. Turka (L)
. Naruszewka (P)
. Nasielna (L).

O Rzece Wkra

A największe z nich to Łydynia, Sona, Nasielna, Mławka i Płonka.  Wszystkie one mogą okazać się świetnym rozwiązaniem na dużą wiosenną wodę we Wkrze. Możemy w nich  z powodzeniem  w tym okresie łowić  szczupaki, okonie czy spore płocie. W pozostałej części roku natomiast możemy liczyć na spotykanie z średniej wielkości kleniami.

Głównymi miejscowościami nad Wkrą, jednocześnie będącymi odnośnikami wędkarskich wypraw są:

. Działdowo
. Nidzica
. Bieżuń
. Radzanów
. Strzegowo
. Unierzyż
. Glinojeck
. Sochocin
. Bolęcin
. Królewo
. Krajęczyn
. Joniec
. Popielżyn
. Cieksyn
. Kosewko
. Pomiechówek
. Nowy Dwór Mazowiecki - ujście do Narwi

O Rzece Wkra

Cenną wskazówką dla wędkarzy może być również poniższa lista miejscowości w których znajdują się mosty na Wkrze, zwiększające zawsze prawdopodobieństwo wędkarskiego sukcesu.

. Działdowo - most drogowy
. Działdowo - most kolejowy
. Kurki - most drogowy
. Zakrzewo Polskie - most drogowy
. Gnojenko - most drogowy
. Gruszka - most drogowy
. Przełęk Kościelny - most drogowy
. Zdrojek - most drogowy
. Nowy Dwór - most drogowy
. Przerodki - most drogowy
. Zieluń - most drogowy
. Ruda - most drogowy
. Lubowidz - most drogowy
. Dziwy, wieś - mostek betonowy
. Bądzyn - most drogowy
. Brudnice - most drogowy
. Poniatowo - most drogowy na drodze do Rypina
. Poniatowo - kolejny most drogowy
. Bieżuń - most drogowy na drodze na Żuromin i SzreńskO Rzece Wkra
. Zgliczyn - Witowy - most drogowy
. Drodze Zgliczyn - Radzanów - most drogowy
. Radzanów - most drogowy
. Józefowo - most drogowy
. Radzimowice i Starogruby - most drogowy
. Radzyń Włościański - most drogowy
. Strzegowo - most drogowy
. Wkra - kładka dla pieszych
. Glinojeck - most drogowy
. Dziektarzewo - most drogowy
. Kępa - most drewniany
. Sochocin - most drogowy
. Bolęcin - most drogowy
. Sobieski - most drogowy
. Joniec - most drogowy
. Kolonia Cieksyn - most kolejowy
. Cieksynek - Borkowo - most drogowy
. Śniadówko - most drogowy
. Kosewko - kładka dla pieszych
. Pomiechówek - mosty drogowy i kolejowy

Uwaga!!! Na niektórych odcinkach w okolicach mostów mogą być wydzielony strefy ochronne dla ryb z zakazem wędkowania - więcej  informacji można znaleźć w regulaminie połowów PZW.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.