Archiwum Kategorii: Przepisy PZW

Porozumienia Międzyokręgowe na 2018 r.

Okręg PZW w Ciechanowie informuje, że na 2018 rok zawarł następujące porozumienia:      1. Na wody nizinne ogólnodostępne, na zasadzie wzajemnego honorowania opłat z Okręgami: w Białymstoku, w Białej Podlaskiej, w Chełmie, w Częstochowie, w Elblągu, w Kielcach, w Lublinie, w Radomiu, w Siedlcach, w Sieradzu, w Skierniewicach, w Tarnobrzegu.   2. Na wody nizinne ogólnodostępne, na…
więcej...

Regulamin Połowów na Zalewie Nowe Miasto

Wymiary, limity połowowe i okresy ochronne ryb na Zalewie Nowomiejskim w 2018r Łowisko ochronne obejmuje teren Zalewu Nowomiejskiego od tamy w Nowym Mieście do progu pod mostem na rzece Sonie w m. Wólka Szczawińska. Łowiskiem opiekuje się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście. Strefy ochronne wyznacza się od zapory w Nowym Mieście do umieszczonych…
więcej...

Składki w Okręgu Ciechanowskim

Składki Okręgowe na 2018 rok - O. Ciechanowski Opłata egzaminacyjna - 20 zł Składki członkowskie na 2018r. SKŁADKI OKRESOWE DLA CZŁONKÓW PZW ORAZ OPŁATY DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW Informujemy, że wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1 lub 3 dniowe od członków PZW należy dokonywać wyłącznie na konto w Bank Pekao S.A. 79 1240 5309 1111 0000…
więcej...

Regulamin Okręgu Ciechanowskiego

Regulamin połowu ryb obowiązujący na wodach Okręgu Ciechanowskiego od 1 stycznia 2018r. * Okoń nie posiada wymiaru ochronnego i limitu ilościowego na odcinku górskim rzeki Wel, ** Płoć nie posiada wymiaru ochronnego na jeziorach. Połów ryb łososiowatych na wszystkich wodach Okręgu Ciechanowskiego dozwolony tylko na przynęty sztuczne. W okresie od 1 września do 31 grudnia…
więcej...

RAPR

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb I. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. W wodach PZW dopuszcza się amatorski…
więcej...