Składki w Okręgu Ciechanowskim

Składki Okręgowe na 2018 rok - O. Ciechanowski

Składki w Okręgu Ciechanowskim

Opłata egzaminacyjna - 20 zł

Składki członkowskie na 2018r.

Składki w Okręgu Ciechanowskim

SKŁADKI OKRESOWE DLA CZŁONKÓW PZW ORAZ OPŁATY DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW

Informujemy, że wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1 lub 3 dniowe od członków PZW należy dokonywać wyłącznie na konto w Bank Pekao S.A. 79 1240 5309 1111 0000 5043 9401 lub w wyznaczonych punktach, tj. w siedzibach kół oraz w siedzibie Okręgu.

WIĘCEJ: http://www.pzw.org.pl/18/cms/10241/skladki_okresowe__przelew_bankiem_lub_poczta

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.