Archiwum Kategorii: Przepisy PZW

Porozumienia Międzyokręgowe na 2017 r.

Okręg Ciechanowski podpisał porozumienia na 2017 rok z następującymi Okręgami: 1. na wody nizinne ogólnodostępne z Okręgami: w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Częstochowie, Legnicy, Radomiu, Sieradzu  na zasadzie wzajemnego honorowania opłat. 2. na wody nizinne ogólnodostępne na podstawie wniesienia ulgowej niepełnej składki okręgowej z Okręgami: a) w Elblągu - członkowie PZW w Elblągu wnoszą składkę w wysokości 62…
więcej...

Regulamin Połowów na Zalewie Nowe Miasto

Wymiary, limity połowowe i okresy ochronne ryb na Zalewie Nowomiejskim w 2017r 1. Łowisko ochronne obejmuje teren Zalewu Nowomiejskiego od tamy w Nowym Mieście do progu pod mostem na rzece Sonie w m. Wólka Szczawińska. 2. Łowiskiem opiekuje się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście. 3. Strefy ochronne wyznacza się od zapory w Nowym…
więcej...

Składki w Okręgu Ciechanowskim

Składki Okręgowe na 2017 rok - O. Ciechanowski Opłata egzaminacyjna - 20 zł Składki członkowskie na 2017r. Uwaga:  Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską Objaśnienie do składek związanych z Zalewem Nowomiejskim: 1. Aby wędkarz zrzeszony w PZW mógł otrzymać zezwolenie roczne na połów na Zalewie Nowomiejskim, musi posiadać roczne zezwolenie na połów…
więcej...

Regulamin Okręgu Ciechanowskiego

Regulamin połowu ryb obowiązujący na wodach Okręgu Ciechanowskiego od 1 stycznia 2017r. * Okoń nie posiada wymiaru ochronnego i limitu ilościowego na odcinku górskim rzeki Wel, ** Płoć nie posiada wymiaru ochronnego na jeziorach. 1. Połów ryb łososiowatych na wszystkich wodach Okręgu Ciechanowskiego dozwolony tylko na przynęty sztuczne. 2. W okresie od 1 stycznia do…
więcej...

RAPR

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb I. WSTĘP Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. W wodach PZW dopuszcza się amatorski…
więcej...