Składki w Okręgu Ciechanowskim

Składki Okręgowe na 2017 rok - O. Ciechanowski

Opłata egzaminacyjna - 20 zł

Składki członkowskie na 2017r.

Uwaga:  Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską

Objaśnienie do składek związanych z Zalewem Nowomiejskim:

1. Aby wędkarz zrzeszony w PZW mógł otrzymać zezwolenie roczne na połów na Zalewie Nowomiejskim, musi posiadać roczne zezwolenie na połów ryb na wodach Okręgu Ciechanowskiego PZW lub Okręgu posiadającego porozumienie z Okręgiem Ciechanowskim.

2. Do składek ulgowych uprawnieni są: dzieci, młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 roku życia, odznaczeni członkowie PZW, kobiety po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.

3. Do składki uczestnika uprawnieni są: dzieci w wieku do 16 lat

4. Dzieci i młodzież z Koła PZW w Nowym Mieście w wieku do 16 lat zwolnione są z opłaty egzaminacyjnej i składki rocznej.

5. Niezrzeszeni w PZW podczas połowu muszą posiadać przy sobie kartę wędkarską. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

6. Na Zalewie Nowomiejskim uiszczenie składki okresowej oznacza:

a) połów ryb jedynie w porze dziennej (od świtu do zmierzchu)

b) całkowity zakaz posiadania i zabierania ryb przez wędkarza.

 

Składki Okresowe dla członków PZW

oraz niezrzeszonych w PZW

Informujemy, że wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1 lub 3 dniowe od członków PZW należy dokonywać wyłącznie na konto w BS Ciechanów O/Mława  64 8213 0008 2003 0404 6930 0001  lub w wyznaczonych punktach, tj. w siedzibach kół oraz w siedzibie Okręgu.

Zezwolenia okresowe wykupić można tu: http://www.pzw.org.pl/18/cms/10241/skladki_okresowe__przelew_bankiem_lub_poczta

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYKŁADOWYCH PUNKTÓW OPŁACANIA SKŁADEK

Składki roczne wnosi się w Urzędzie Gminy Nowe Miasto przy ul. Aptecznej 8 (50 m od Głównego Rynku, wejście od tyłu budynku, parking przy tablicy ogłoszeniowej PZW nad zalewem) w terminie:

a) styczeń, luty, marzec – w każdą sobotę w godz. 9.00 – 10.00 (oprócz 2 stycznia)

b) kwiecień – w każdą sobotę w godz. 9.00 - 11.00

W powyższych terminach można także załatwić wszelkie sprawy związane ze wstąpieniem do naszego Koła. Pozostały okres: indywidualny kontakt telefoniczny, tel. 602-584-530.

Numer rachunku bankowego Koła PZW Nowe Miasto:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, Koło Nowe Miasto
Nr rachunku odbiorcy: 26 8230 0007 0200 0521 2000 0001

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.