40 Lecie Koła PZW Nowe Miasto

40 Lecie Koła PZW Nowe Miasto

"20 marca 2016 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 40-sto lecia powstania naszego Koła. Bardzo miło nam było spędzać ten świąteczny czas wśród wielu znakomitych osób m.in. najstarszych wędkarzy - założycieli Koła, przedstawicieli władz samorządowych Gminy Nowe Miasto i Województwa Mazowieckiego, Kapelana Okręgowego, przedstawicieli władz Okręgu Ciechanowskiego PZW, przedstawicieli nowomiejskiej oświaty, głównych wspierających naszą działalność, a także rodziców z wędkującymi dziećmi, jak i samych wędkarzy. To nasze wędkarskie Święto zgromadziło w Sali Nowomiejskiego Ośrodka Kultury ok. 70 osób

Uroczystość poprowadził kol. Piotr Nowakowski - gospodarz Koła. Po powitaniu zebranych przez Juliusza Wardzyńskiego - Prezesa Koła i po chwili wspomnienia osób, które nie mogły już być z nami, Radosław Witólski - opiekun młodzieży- przybliżył wszystkim historię Koła, które powstało dokładnie 11 marca 1976 roku. Po tych czasami wzruszających wspomnieniach głos zabrał jeszcze Prezes Koła, który krótko zarysował dzisiejszą działalność naszego Koła.

Jak to podczas takich uroczystości bywa, wręczono sporo odznaczeń. I tak: Medal "Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa" z rąk Radnego Województwa Mazowieckiego, Pana Pawła Obermeyera oraz Sekretarza Zarządu Okręgu Ciechanowskiego PZW, kol. Gabriela Sokołowskiego otrzymał nasz Sekretarz Koła, kol. Dariusz Pytlik.

Następnie odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz" wraz z upominkami rzeczowymi z rąk Wójta Gminy Nowe Miasto, Pana Sławomira Zalewskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Marka Calińskiego otrzymali nasi młodzi podopieczni: Julia Bandurska, Weronika Kowalska, Kacper Wardzyński, Jakub Banaszewski, Jakub Dublewski oraz Jakub Nowakowski.

Z okazji jubileuszu 40-sto lecia powstania koła PZW Nowe Miasto, Zarząd Koła uchwałą własną ustanowił honorowy Medal "Za zasługi dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście", który przyznawany jest wielokrotnie wspierającym naszą działalność ludziom dobrej woli, a także członkom statutowych władz i organów koła, pełniącym swe funkcje w naszym Kole ponad 8 lat.

Wobec powyższego, Uchwałą Zarządu Koła z 28 lutego 2016 roku, wykonany z grubego mosiądzu Medal „Za zasługi dla Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście" otrzymali:

1) Kolega Andrzej Karwala - członek pierwszego Zarządu Koła

2) Kolega Leon Figurski - członek pierwszej Komisji Rewizyjnej Koła

3) Kolega Jan Janiszek - członek pierwszego Sądu Koleżeńskiego Koła

4) Kolega Ryszard Olszewski - Honorowy Członek Zarządu Koła

5) Pan Sławomir Zalewski - Wójt Gminy Nowe Miasto

6) Pan Marek Caliński - Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto

7) Pan Paweł Obermeyer - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

8) Kolega Marek Milewski - Prezes Zarządu Okręgu Ciechanowskiego PZW - w imieniu Prezesa medal odebrał Ksiądz Artur Bombiński - Kapelan wędkarzy Okręgu

9) Kolega Adam Gierej - Dyrektor Biura Okręgu Ciechanowskiego PZW

10) Pan Piotr Górecki - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Nowym Mieście

11) Pani Edyta Jakubowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

12) Pani Anna Banaszewska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście

13) Pani Jadwiga Zielińska - sołtys Nowego Miasta

14) Pan Robert Górczyński - Komendant Posterunku Policji w Nowym Mieście

15) Pan Radosław Witólski - przedstawiciel Firmy Daiwa - Cormoran z Warszawy

16) Pan Rafał Kamiński - właściciel Sklepu Wędkarskiego Catch Fish w Płońsku

17) Pan Radosław Czajkowski - właściciel Hurtowni Wędkarskiej Eldorado z Łomianek

18) Pan Tomasz Lewandowski - właściciel Sklepu Wędkarskiego Fish Gun w Ciechanowie

19) Pan Zygmunt Szwejkowski - właściciel Zakładu Wędliniarskiego w Gościminie Wielkim

20) Pani Jolanta Bralska - właściciel restauracji Domino w Nowym Mieście

21) Pan Marek Myślak - właściciel Zakładu Produkcji Cukierniczej w Nowym Mieście

22) Pan Krzysztof Ogroński

23) Pan Daniel Żmijewski - właściciel Firmy Dan - Bud

24) Pan Jerzy Gaworecki - właściciel Firmy Z.U.H „Gaworecki"

25) Kolega Cezarego Bandurski - członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła

26) Kolega Juliusz Wardzyński - członek Zarządu Okręgu i Prezes Koła PZW Nowe Miasto

Sześciorgu osobom spośród wyżej wymienionych, z racji niemożliwości przybycia na naszą uroczystość, medal będzie wręczony w późniejszym terminie. Medale wręczał Prezes Koła, kol. Juliusza Wardzyński wraz z Wiceprezesem Koła, kol. Dariuszem Szymańskim.

Pamiątkowe znaczki z rąk prezesa otrzymali członkowie władz i organów statutowych Koła:

 1. Dariusz Szymański - wiceprezes Zarządu Koła
 2. Dariusz Pytlik - sekretarz Zarządu Koła
 3. Piotr Nowakowski - gospodarz
 4. Paweł Wasilewski - kapitan sportowy Koła
 5. Radosław Witólski - opiekun młodzieży
 6. Kamil Piekut - rzecznik dyscyplinarny Koła
 7. Miron Zygmuntowicz - członek Zarządu Koła
 8. Piotr Czarnecki - członek Zarządu Koła
 9. Piotr Nowakowski - gospodarz
 10. Jacek Wardzyński - Komendant Straży Rybackiej
 11. Ryszard Małecki - członek Komisji Rewizyjnej

Po tym czasie, z życzeniami i gratulacjami wystąpiły zaproszone osoby, m.in. Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radny Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Biura Okręgu, Kapelan Okręgowy, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także nasi starsi Koledzy.

Momentami było naprawdę wzruszająco. Przypomnieliśmy sobie o znajomych, zmarłych wędkarzach, wspominaliśmy zabawne sytuacje nad wodą, ale i snuliśmy plany na przyszłość... No i, mieliśmy w końcu okazję do spotkania w szerszym gronie, do zwykłej rozmowy ze wspierającymi naszą działalność, władzami gminy i okręgu...

Serdecznie wszystkim dziękujemy za obecność, szczególnie „starym" wędkarzom, ale także i młodym adeptom sztuki wędkarskiej. Dziękujemy Panu Wójtowi Sławomirowi Zalewskiemu za użyczenie Sali, Pani Jolancie Bralskiej za przygotowanie kateringu, Jackowi Wardzyńskiemu za zdjęcia - dziękujemy naszym sponsorom za poważne wsparcie. Słowa uznania kierujemy do osób pomagających nam przy organizacji tej imprezy.

No i bardzo dziękujemy wszystkim za słowa wsparcia, naprawdę nas to buduje i mobilizuje do następnych czterdziestu lat pracy."

Zarząd Koła PZW Nowe Miasto

Więcej zdjęć w GALERII

Źródło: Koło PZW Nowe Miasto

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.